Privacy verklaring

 

Beauty by Roos B.V., gevestigd aan Algolweg 18D 3821 BH te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.beautybyroos.nl
Algolweg 18D 3821 BH te Amersfoort
033-7600 010

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) websites, webshops en als klant of potentiele klant van Beauty by Roos via telefonisch contact en alleen wanneer door uzelf ingevuld/aangeleverd:
• Uw naam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw bankrekeningnummer met tenaamstelling voor automatische incasso

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met de Beauty by Roos salons bewaren wij verder:
• Klantgegevens uit onze historie met u:
• Gemaakte afspraken
• Behandelingen
• Gekochte producten
• Kassabonnen
• Gespaarde punten
• Verkochte abonnementen
• SEPA incasso’s
• Betaalgeschiedenis
• E-mails en SMS-jes die aan u gestuurd zijn.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd, op naam van de ouders/voogd. Onder de 18 jaar kunnen geen abonnementen afgesloten worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautybyroos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty by Roos B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;
– het inplannen van afspraken met u;
– het u goed van dienst kunnen zijn in de Beauty by Roos salons;
– het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
– het dienen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten, in de salons of via de webshop van Beauty by Roos;
– klanttevredenheidsonderzoeken
– ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
– ter verbetering van onze websites en webshops;
– het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Beauty by Roos B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beauty by Roos B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty by Roos B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:
– banken (pin, credit card of automatische incasso)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
– leveranciers van ons afspraaksysteem en kassasysteem
– Payment service providers voor online bestellingen
– Deurwaarders of incasso diensten inzake niet betaalde termijnen van een abonnement

Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty by Roos B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beauty by Roos B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Beauty by Roos B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website door middel van hyperlinks of banners kunnen worden bezocht.

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Basecone

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Basecone. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling of afgenomen dienst. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Basecone is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Basecone gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

In-Sight

Voor onze ledenadministratie maken wij gebruik van de diensten van In-Sight. Hierin verzamelen wij gegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een afspraak en voor het afsluiten van een abonnement. Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. In-Sight is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens niet gebruiken voor eigen of andere doeleinden anders dan hierboven vermeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beauty by Roos B.V. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty by Roos B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautybyroos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Beauty by Roos B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Beauty by Roos BV via info@beautybyroos.nl. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op donderdag 4 juli 2019.

 

 

Haarverlenging bij Beauty by RoosFeeling lucky?

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kans op €50 shoptegoed, te besteden in 1 van onze salons!

Je bent ingeschreven, je ontvangt vanaf nu het laatste nieuws en aanbiedingen!