Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten, behandelingen en afspraken.

 • U kunt gemaakte afspraken tot maximaal 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bent u een nieuwe klant en heeft u €50,00 aanbetaald? Dan wordt, bij op tijd annuleren van de afspraak, de aanbetaling terug gestort. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak zal Beauty by Roos €50,00 per uur in rekening brengen waarbij voor het aantal uren wordt uitgegaan van de voor u gereserveerde tijd. Ook indien u niet verschijnt op de afspraak wordt aan u € 50,00 per uur in rekening gebracht per gereserveerd uur.
 • Indien niet is gekozen voor een abonnement dient betaling per pin of creditcard, direct na de behandeling, te geschieden. Beauty by Roos accepteert geen contante betalingen.
 • Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
 • Hairextensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat uw hairextensions nooit langer dan 4 maanden zitten.
 • Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Beauty by Roos niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions.
 • Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hairextensions dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Beauty by Roos. Beauty by Roos zal in dat geval proberen om de schade aan uw eigen haar dan wel de hairextensions te beperken.
 • Indien u uw hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Beauty by Roos niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hairextensions. Wanneer er sprake is van een abonnement bent u verplicht de openstaande termijnen te voldoen.
 • Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld is Beauty by Roos niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hairextensions dan wel uw eigen haar. Wanneer er sprake is van een abonnement bent u verplicht de openstaande termijnen te voldoen.
 • Beauty by Roos is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar.
 • Er wordt drie maanden garantie verleend op uitgevallen hairextensions. Dit betekent dat hairextensions, die binnen drie maanden na plaatsing uitvallen, kosteloos worden teruggeplaatst. De garantie is aldus geen ‘niet  goed geld terug garantie’.  Indien u een abonnement heeft afgesloten wordt er op de uitgevallen hairextensions een garantie van vier maanden verleend.
 • Alleen wanneer u de eventueel uitgevallen plukjes bewaart en meeneemt naar Beauty by Roos zal Beauty by Roos de plukjes kosteloos terugplaatsen.
 • U kunt alleen aanspraak maken op de garantie indien u voor het wassen en verzorgen van uw hairextensions gebruik maakt c.q. heeft gemaakt van de producten van Beauty by Roos. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor uw hairextensions. Indien Beauty by Roos twijfelt aan het feit of u producten van Beauty by Roos heeft gebruikt dient u de aanschaf van de producten aan te tonen door middel van de aankoopbon c.q. de factuur.
 • De garantie op hairextensions geldt alleen indien u de uitgevallen plukken door Beauty by Roos laat terugplaatsen. Kosten van derden ter zake het terugplaatsen dan wel het plaatsen van nieuwe hairextensions door een derde en/of aanvullende behandelingen van uzelf of een derde worden aldus niet vergoed.
 • Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld dan wel verwijderd vervalt de verleende garantie en is Beauty by Roos niet gehouden tot het kosteloos terugplaatsen van de uitgevallen plukjes.
 • Op alle door Beauty by Roos gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van Beauty by Roos alwaar de overeenkomst is gesloten c.q. de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien.
 • Het kopiëren van dan wel gedeeltelijk kopiëren van het verzorgingsadvies, deze algemene voorwaarden, de internet- en marketingteksten en de concepten van Beauty by Roos is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

 

Privacywet AVG
Bij het aangaan van de klant / leveranciersverhouding geeft u Beauty by Roos BV toestemming om gegevens over u en uw afspraken / behandeling(en) te verwerken in het kader van de te verlenen service. Deze toestemming omvat mede het:

I. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn klantendossier;

II. verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor betalingen, automatische incasso’s etc;

Privacyverklaring